Produkty

TL-2

TL-2 je multifunkční zařízení pro měřidla Mitutoyo se systémem DIGIMATIC. Integruje v sobě tři funkce. Datalogger, interfejs a vyhodnocovací jednotku. V režimu datalogger se ukládají změřené hodnoty do paměti pro pozdější přenesení do osobního počítače. Současně se změřenou hodnotou je do paměti TL-2 zaznamenán i datum a čas měření. Hodnota se sejme po stisku tlačítka DATA, nebo externího spínače připojeného k TL-2, nebo tlačítka DATA na měřidle, nebo na kabelu k měřidlu. TL-2 může být také nastaven na automatické měření. Hodnoty se potom ukládají do paměti TL-2 v určené periodě. Perioda měření může být v intervalu 3 vteřiny až 24 hodin. Nastavuje se stejně jako automatické měření po připojení TL-2 k osobnímu počítači. V režimu interfejs se změřené hodnoty přenáší přímo do osobního počítače a neukládají se do paměti TL-2. TL-2 působí jako interfejs s virtuálním sériovým portem USB. Komunikace s interfejsem a formát přenášených dat je stejný jako například u interfejsu DMX-1 nebo DRS100. V obou výše uvedených módech TL-2 současně indikuje, zda je aktuální hodnota měřidla v toleranci vzhledem k nastavené horní a dolní mezi. Tato funkce TL-2 odstraňuje únavné rutinní čtení hodnoty na měřidle a eliminuje tak možnost chyb při kontrolním procesu. Tím, že je jednotka k měřidlu připojena kabelem, může být měřidlo umístěné i na méně přístupném a hůře viditelném místě. Horní a dolní mez se nastavuje jednoduše stiskem a podržením tlačítka U-SET resp. L-SET při aktuální hodnotě měřidla rovné horní, resp. dolní mezi. TL-2 se napájí z baterie, nebo z napájecího adaptéru, nebo z osobního počítače. Při napájení z baterie se uplatňuje řízení spotřeby energie přechodem do úsporného režimu a automatické vypnutí.

Cena: 7000 Kč bez DPH

pdf Návod

Objednat   Vznést dotaz