Produkty

DRU24

Převodník DRU24 umožňuje připojení až 24 měřidel Mitutoyo se systémem DIGIMATIC k osobnímu počítači. Čtení hodnoty z měřidla může být iniciováno stiskem tlačítka na kabelu k měřidlu, nebo může být povel ke čtení měřidla vydán počítačem. Je také možné zahájit čtení více měřidel současně. Buď povelem z počítače, nebo stiskem tlačítka DATA, nebo stiskem externího spínače připojeného do konektoru u tlačítka DATA. V tomto případě se čtou hodnoty z měřidel připojených do vstupů, které jsou právě povoleny ke čtení. Nastavení vstupů, to znamená povolení, nebo zákaz čtení je prováděno příkazem z počítače. Vstupy je možné nastavovat individuálně, nebo hromadně (všech 24 vstupů). Čtení měřidel probíhá současně, výsledky odchází z DRU24 do počítače podle odezvy měřidel od měřidla s nejkratší odezvou po měřidlo s nejdelší dobou odezvy. U měřidel, která to umožňují, se tlačítkem ORIGIN, nebo spínačem připojeným do konektoru u tlačítka ORIGIN, nastavuje nulová hodnota – počátek. DRU24 je vhodný také pro měřidla, která vyžadují napájení. Např. LGD, LGD-M a LGS. DRU24 se připojuje k počítači přes rozhraní RS232 nebo USB. K napájení se používá napájecí adaptér.

Cena: 40000 Kč bez DPH

pdf Návod

Objednat   Vznést dotaz